EESTI ARSTIDE LIIDUS – Detsember 2002

Eesti Arstide Liit aastal 2002

Autorid: Andres Lehtmets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lõppevat aastat võib Eesti Arstide Liidu töös pidada edukaks. Eestseisus koosseisus Andres Kork, Andres Lehtmets, Jaan Lemendik, Toomas Kariis, Peeter Mardna, Margit Närska, Indrek Oro ja Mall- Ann Riikjärv töötas koos teist aastat ning kohtus aasta jooksul kokku kaheksal korral. Volikogu koosolekud toimusid 27. aprillil ja 26. oktoobril. Olulisemad arutusel olnud teemad olid palga- kokkulepe ja selle täitmine, palgaläbirääkimiste põhiseisukohad aastaks 2003, vastutus- kindlustusleping liikmetele ning liikmemaksu suurus.