EESTI ARSTIDE LIIDUS – Juuli-August 2008

Eesti arstieetika koodeks uueneb

Autorid: Katrin Rehemaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arstide liidu eetikakomitee tutvustas EALi volikogu koosolekul 13. juunil Eesti arstieetika koodeksi uut versiooni. Koodeksi üldpõhimõtted ja struktuur jäävad samaks, täiendused puudutavad tervise infosüsteemi ning arsti ja ühiskonna suhteid. Kõikidelt arstide liidu liikmetelt oodatakse arvamusi ja ettepanekuid eetikakoodeksi uue variandi
kohta 30. septembriks. Need palume esitada piirkonnaliidu kaudu või otse EALi aadressil eal@arstideliit.ee. Sügisesel volikogu koosolekul toimub eetikakoodeksi arutelu, seejärel esitatakse see kinnitamiseks üldkogule. Eetikakomitee on koostanud ka uue arstivande teksti, mis on esitatud arstiteaduskonnale ettepanekute tegemiseks. Arsti vannet
tutvustatakse laiemalt sügisel.

Eesti Arst 2008; 87(7−8):562−564