EESTI ARSTIDE LIIDUS – Juuni 2008

Eesti delegatsioon NSVL 1. arstide kongressil 1988. aastal

Autorid: Arvo Haug, Rando Truve

Artikli PDF

Sissejuhatus

NSVL 1. arstide kongress toimus Moskvas 17.–19. oktoobril 1988. NLKP keskkomitee pidas sündmust nii tähtsaks, et avaldas koguni ajakirjanduses pöördumise arstide kongressi poole. Nii kõrgel parteilisel, riiklikul ja avalikkuse tasemel – avamisel kohal pea terve poliitbüroo (M. Gorbatšov, J. Ligatšov, N. Rõžkov, E. Ševardnadze, A. Jakovlev, A. Lukjanov jt), toimumispaik Kremli kongresside palee ning rahvusvahelise ajakirjanduse juuresolek – polnud sel ajal Eestis levivatel poliitiliselt patustel mõtetel veel kõlada olnud võimalik.

Eesti Arst 2008; 87(6):482−484