RAVIJUHENDID – Aprill 2002

Eesti inimeste haigestumine ja tervishoiuteenuste kasutamine

Autorid: Raul-Allan Kiivet

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti rahvastik vananeb ja see põhjustab ka tulevikus haigestumisnäitajate kasvu. Kuigi keskmine eluiga Eestis ei ole aastatega märkimisväärselt suurenenud on väikese sündimuse tõttu kasvanud vanemaealiste osakaal populatsioonis. Statistiliste andmete alusel 80% Eesti rahvastikust käib vähemalt kord aastas arsti vastuvõtul. Haiglaravi vajab neist 10–15%. Haigekassa tervishoiuteenuste ostmisele eraldatud rahast kulub 37% 60-aastaste ja vanemate isikute raviks. Haiglavõrgu ümberkujundamisel peab arvestama, et lisaks kvaliteetsele akuutravile peavad patsiendid saama asjatundlikku järelravi ja hooldust. Ravisüsteem peab olema järjepidev vastavalt abivajaja vajadustele.