MITMESUGUST – Veebruar 2007

Eesti inimeste hinnangud tervisele ja arstiabile

Autorid: Katrin Pärgmäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Turu-uuringute AS korraldas 2006. a oktoobris-novembris Sotsiaalministeeriumi ja haige kassa tellimusel uuringu, et selgitada Eesti inimeste hinnanguid oma tervisele ja arstiabile. Uuringu sihtrühmaks olid Eesti inimesed vanuses 15–74 eluaastat, vastajad üle Eesti leiti juhuvaliku teel, küsitlusmeetodiks oli silmast silma intervjuu. Küsitleti 1503 inimest, uuring toimus ajavahemikul 12.10.–02.11.2006. Projekti koordineeris Tõnu Ormisson.

Eesti Arst 2007; 86 (2): 143–147