MITMESUGUST – Jaanuar 2006

Eesti inimeste rahulolu arstiabiga. Uuringu kokkuvõte

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uuringukeskus Faktum korraldas ajavahemikul 19. oktoobrist 8. novembrini 2005 omnibussküsitluse raames uuringu, mis puudutas inimeste kokkupuudet tervishoiuteenustega ja rahulolu saadud arstiabiga. Selliseid uuringuid on tehtud juba alates 2001. aastast. Uuringu tellijaks olid Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium. Toimetus on saadud materjalide alusel koostanud uuringust lühikokkuvõtte.

Eesti Arst 2006; 85 (1): 61–62