UURIMUS – Jaanuar 2013

Eesti laste esimesed sõnad: MacArthuri-Batesi suhtlemise arengu testi tulemused

Autorid: Astra Schults, Tiia Tulviste, Kai Kaljumäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärgid. Uurida 8 kuni 16 kuu vanuste eesti laste sõnavara suurust ja koostist; kirjeldada selles vanuses laste sõnavara vanusekuude kaupa ning otsida võimalikke erinevusi poiste ja tüdrukute sõnavara suuruses ja koostises. Meetod. Uurimuses kasutati MacArthuri-Batesi suhtlemise arengu testi „Sõnad ja suhtlemisliigutused“eesti adaptatsiooni (ECDI). Testi täitsid 593 lapse vanemad.Tulemused. Lapsevanemate taidetud testide tulemuste kohaselt utlevad eesti lapsed esimese sona 10 kuu vanuselt, 12 kuu vanuselt utlevad lapsed keskmiselt 11 sona. Hüppeline kasv laste sõnavara suuruses toimub 14. elukuul, mil senine sõnavara kahekordistub. Teine sarnane järsk sõnavara suurenemine leiab aset 16. elukuul. Igas vanuses oli lapsi, kelle sõnavara oli keskmisest oluliselt erinev. Eesti laste esimeste sõnade hulka kuuluvad nimetused oluliste inimeste kohta (nt ema, isa, tita), korduvate sotsiaalsete tegevustega kaasnevad sõnad (nt aitäh, nämm-nämm, aidaa) ning mõnede esemete ja elusolendite kohta kasutatavad sõnad (nt auto, lamp, koer, kass, karu).Järeldused. Eesti väikelapse kõne arengumuster on nii sõnavara suuruse kui ka koostise poolest võrreldav teisi keeli rääkivate laste sõnavara arenguga.

Eesti Arst 2013; 92(1):21–27