UURIMUS – November 2002

Eesti naistearstide ja perearstide arusaamu vastutuse jagunemisest naiste tervise probleemidega tegelemisel

Autorid: Elina Hemminki, Helle Karro, Margus Lember, Sirpa-Liisa Hovi, Tiina Karttunen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Seoses perearstisüsteemi juurutamisega Eestis on paljudel meditsiinierialadel esile kerkinud küsimus, kuidas jaotada töövaldkondi perearsti ja erialaspetsialisti vahel. Seejuures on oluliseks aspektiks, millisel määral suudavad perearstid hakkama saada küsimustega, mis varem kuulusid eriarstide kompetentsi. Artiklis on selgitatud naiste- ja perearstide arusaamu omavahelisest tööjaotusest naiste tervishoiu alal, nende hinnanguid üld- ja erialasele ettevalmistusele ning täienduskoolituse vajadusele.

Eesti Arst 2002; 81 (11): 700–704