LISA – Lisa 2

Eesti rahvastiku tervise areng

Autorid: Luule Sakkeus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ülevaade Eesti rahvastiku tervisest on taustaks Eesti terviseuuringu (2006) andmete süvakäsitlusele. Lähtudes tervise ülemineku kontseptsioonist, läbivad rahvastikud oma tervisearengus erinevaid etappe, mille läbimise kiirus ning ajastus on eri rahvastikel erinev. Uude etappi sisenemine toob tavapäraselt kaasa tervisenäitajate kiire muutuse. Uue etapi kujunemine võib toimuda rahvastikurühmiti erineva kiiruse ja ulatusega, kasvatades oluliselt rahvastikurühmade tervisenäitajate erinevusi.

Eesti Arst 2008; 88(Lisa2):10−23