EESTI ARSTIDE LIIDUS – August 2003

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumid

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on asutatud 1991. aasta 19. juunil eesmärgiga arendada heategevust eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu. Sihtasutus jagab stipendiume ja toetusi kord aastas – novembris. Stipendiumide ning toetuste saajad selgitab esitatud taotluste alusel sihtasutuse nõukogu eesotsas esimehe Eri Klasiga. Nõukogu koosseisu kuuluvad teadlane Jüri Engelbrecht, kontserdi- ja festivalikorraldaja Madis Kolk, folklorist Ingrid Rüütel, graafik Vive Tolli, kirjandusteadlane Rein Veidemann, filmireþissöör Rein Maran, lavastaja Ingo Normet, helilooja Eino Tamberg, arheoloog Jaan Tamm ja kirjanik Mati
Unt.