MITMESUGUST – Detsember 2003

Eesti ravijuhendid

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimasel aastakümnel on kogu maailmas hoogustunud ravi- ja diagnostikajuhendite koostamine. Medline’i andmebaasis leidub märksõna all “practice guideline” 6895 viidet (1). Sellises juhendite rägastikus orienteerumine on raske. Seepärast töötatakse igas paikkonnas välja ka oma juhendid.

Eesti Arst 2003;82(12):885-6.