PÄEVAKORRAL – Veebruar 2008

Eesti Riiklik Meditsiiniraamatukogu on teisenenud Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu meditsiiniinfokeskuseks

Autorid: Tõnu Peets

Artikli PDF

Sissejuhatus

11. jaanuaril avati Tallinnas Rävala pst 10 Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu meditsiiniinfokeskus. Ülikooli rektor professor Rein Raud tervitas meedikuid uute lugejatena. Raamatukogu direktor Andres Kollist rõhutas vajadust aruka tellija järele, kes meditsiinibibliograafi a teenuse eest raamatukogule tasub – selleks peaks olema Sotsiaalministeerium. Sotsiaalminister Maret Maripuu õnnitles meditsiiniperet uue võimaluse puhul kasutada meditsiinikirjandust.

Eesti Arst 2008; 87(2):80−81