MITMESUGUST – Mai 2003

Eesti Sisearstide Seltsi 11. kongress

Autorid: Margus Lember

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Sisearstide Selts on jõudnud oma 11. kongressini. Viimane aastakümme on tugevasti muutnud sisemeditsiini erialasid, eeskätt arstide väljaõppe
osas ning tervishoiukorralduses. Sisemeditsiini valdkonda kuuluvad erialad on välja töötanud oma residentuurikavad, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.