MITMESUGUST – Veebruar 2008

Eesti sõjameditsiini rajaja meditsiinidoktor Arthur-Aleksander Lossmann

Autorid: Maido Sikk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti sõjameditsiini rajaja sanitaarkindralmajor meditsiinidoktor Arthur-Aleksander Lossmanni sünnist möödus 2007. aastal 130 aastat. Arsti kutse omandas A-A. Lossmann Peterburi Keiserlikus Sõjameditsiini Akadeemias, mille lõpetas 1904. aastal. Ta osales arstina kolmes sõjas: Vene-Jaapani sõda, I maailmasõda, Vabadussõda. 8. aprillil 1919 määrati ta Eesti Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse ülemaks, kellena töötas enam kui 15 aastat. Vabadussõja sangarina sai ta autasuna Valtu talu Rapla lähedal. Nõukogude okupatsiooni eest õnnestus tal põgeneda 1944. a Saksamaale. Oma huvitava elutee pani dr Lossmann kirja mälestusteraamatus „Rahutus maailmas. Sõdades, revolutsioonides ja vaba Eesti õnnistuses”. See ilmus Stockholmis 1961. aastal.

Eesti Arst 2008; 87(2):149−153