PÄEVAKORRAL – Märts 2010

Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamise võimalused. Pudemeid konverentsilt

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti tervisesüsteemi rahastamine põhineb peamiselt haigekassa kaudu jaotataval sotsiaalmaksul, s.o tööjõu maksustamisel. Seni on see suutnud edukalt tagada tervisesüsteemi toimimise ja arengu, toetanud tervishoiureforme, võimaldanud edukalt kulusid juhtida ja ka reserve koguda. Arvestades Eestis toimuvat – rahvastiku vananemist, s.o tervishoidu panustajate vähenemist –, ei saa senine rahastamissüsteem olla pikemas perspektiivis jätkusuutlik.

Eesti Arst 2010; 89(3):162−163