LISA – Lisa 2

Eesti terviseuuring 2006

Autorid: Ardo Matsi, Leila Oja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti terviseuuringu 2006 (ETeU 2006) eesmärgiks oli saada infot Eesti rahvastiku terviseseisundi kohta ning vaadelda saadud andmeid sotsiaal-majanduslike tunnuste taustal, hinnata tervisliku käitumise erinevaid aspekte, samuti uurida ravimite ning arstiabi kasutamise põhjusi ja sagedust (1). Uuringu välitööd toimusid oktoobrist 2006 oktoobrini 2007. ETeU 2006 on esimene Euroopa terviseuuringute süsteemi raames korraldatud küsitlustest ning ankeedi koostamisel tuli arvestada Euro statis välja töötatud moodulitega. Teistes ELi liikmesriikides toimuvad sarnased tervisevaldkonna küsitlusuuringud hiljem.

Eesti Arst 2008; 88(Lisa2):2−9