LISA – November 2009

EESTI TRAUMATOLOOGIDEORTOPEEDIDE SELTSI V KONGRESS. Eesti ortopeedia 2009

Autorid: Aare Märtson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Jällegi on möödunud kolm aastat ja Eesti ortopeedid peavad oma kongressi, seekord juba iseseisvusaja viiendat.