ÜLEVAADE – Detsember 2013

Osteoartroosi kardiovaskulaarne profileerimine

Autorid: Kaspar Tootsi, Aare Märtson, Mihkel Zilmer, Jaak Kals

Artikli PDF

Sissejuhatus

Osteoartroos (OA) on sage krooniline haigus, mis kahjustab liigest tervikuna. Kuna peale liigeseprobleemide esineb nendel haigetel sageli ka kardiovaskulaarsüsteemi haigusi (KVH), tekitab see kokkuvõttes ühiskonnale suure sotsiaal-majandusliku koormuse. OA olulisemateks riskiteguriteks on vanus, rasvumine, traumade esinemine, ülekoormus ning biomehaanilised häired. Haiguse patogenees on mitmeteguriline ja paljuski veel ebaselge. Ühe patogeneetilise kompleksi moodustavad verevarustuse häired ja põletikulised adipokiinid, mis üksteise toimet võimendavad. Lünkade tõttu teadmistes haiguse patogeneesist pole praeguseni efektiivselt haiguse kulgu mõjutavat ravi. Kuna paljud riskitegurid (nt ülekaal, vähene liikumine) ja patofüsioloogilised protsessid (põletik) kattuvad OA ja KVH korral, on alust arvata, et OA ja KVH on omavahel tihedalt seotud. Artiklis on antud lühiülevaade OA patogeneesist, adipokiinide ja veresoontekahjustuse rollist selles.Eesti Arst 2013; 92(11):627–633