ÜLEVAADE – Märts 2007

Eesti vaimuhaigete saatus Saksa okupatsiooni aastail (1941–1944)

Autorid: Ken Kalling

Artikli PDF

Sissejuhatus

Natsionaalsotsialistlikul Saksamaal aastail 1933–1945 praktiseeritud eugeenilised sund steriliseerimised ning aastail 1939–1945 teostatud vaimuhaigete hävitusprogramm on läinud musta leheküljena meditsiini ajalukku. Kokku steriliseeriti Saksamaal u 350 000 inimest ning hävitati u 200 000 vaimuhaiglate patsienti. Saksa okupatsiooniga levis vaimuhaigete hävitamise praktika ka Ida-Euroopasse. Eestis – erinevalt Lätist, kus hävitati vähemalt 2066 vaimuhaiget – teadaolevalt patsiente ei hukatud. Haiglatest viidi siiski võimude poolt minema juutidest patsiendid, samuti võib okupantide lähenemist vaimuhaigete toitlustamisele vaadelda kui näljutamisrežiimi. Seni teadaoleva põhjal võib siiski väita, et Eesti arstkond säilitas oma eetilise palge ning tegi palju vaimuhaigete olukorra leevendamiseks sõja-aastail.

Eesti Arst 2007; 86 (3): 183–192