EESTI ARSTIDE LIIDUS – August 2003

Ei ole alternatiivi palgaleppe täitmisele

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

13. juunil 2003 sõlmisid Eesti Arstide Liit, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit ja Eesti Haiglate Liit kokkuleppe tervishoiutöötajate minimaaltunnitasu kehtestamise kohta.