ÜLEVAADE – November 2012

Eksfoliatsiooni sündroom ja eksfoliatiivne glaukoom. Ülevaade ja esinemine Eestis

Autorid: Kuldar Kaljurand

Artikli PDF

Sissejuhatus

Nägemispuude põhjustajana on glaukoom silmahaigustes teisel kohal maailmas, olles põhjustanud pimeduse üle 200 miljonile inimesele. Eksfoliatsiooni sündroom on peamiselt silmas esinev, aga siiski generaliseerunud elastoosi vorm, millele on iseloomulik valkja helbelise materjali moodustumine ning selle materjali sadenemine silmas läätse, vikerkesta ja trabekulaarvõrgustiku pinnale. Eksfoliatsiooni sündroomi koosesinemine koos avatud nurgaga glaukoomiga muudab viimase kulu märgatavalt agressiivsemaks ja ravile raskemini alluvaks.

Eesti Arst 2012; 91(10):552–555