ÜLEVAADE – Märts 2003

Embrüoselektsiooni uued võimalused – embrüodiagnostika

Autorid: Ivo Saarma, Peeter Karits, Tarmo Tiido

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viljatuse kõige tõhusamaks ravimeetodiks on kehaväline viljastamine, mida Eestis on rakendatud alates 90. aastate algusest. Kehavälise viljastamise õnnestumiseks on oluline embrüote selektsioon, et siirata kõige arenemisvõimelisem ja kromosomaalselt normaalne embrüo. Selektsiooni tulemuslikkuse parandamise uueks võimaluseks on embrüodiagnostika.

Eesti Arst 2003; 82 (3): 188–191