UURIMUS – Oktoober 2006

Enam tähelepanu insuldi nii primaarsele kui ka sekundaarsele preventsioonile

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli närvikliinikus on uuritud insuldi esinemissagedust Tartu linnas 3 erineval aja -perioodil: aastatel 1970–1973; 1991–1993 ja 2001–2003. Nende uuringute tulemused on laiendatavad kogu Eesti rahvastikule. Uuringutest selgus, et aastatel 1991–1993 insuldi haigestumuskordaja võrreldes eelneva perioodiga suurenes, kuid perioodil 2001–2003 vähenes oluliselt. Positiivse tendentsina ilmnes viimasel kümnendil haigestumise vähenemine nooremaealistel inimestel, suurenes hospitaliseeritute osakaal.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 671–672