PÄEVAKORRAL – Jaanuar 2008

Enne rikkaks ja siis terveks?

Autorid: Ingmar Lindstöm, Sven Lindstöm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigi jõukus ja tema kodanike heaolu on vastastikku sõltuvad: terved inimesed on tööviljakad, vajavad vähem arstiabi ja sotsiaalteenuseid, on edukamad nii isiklikus elus kui ka majanduslikus tegevuses. Iseseisev Eesti on olnud majanduslikult edukas ja poliitikud on veendunud, et lähema kümnendiku vältel on Eesti jõukamate Euroopa riikide nimekirjas. Seni on meie rahva tervisenäitajad muret tekitavad.

Eesti Arst 2008; 87(1):6−8