MITMESUGUST – September 2005

Eponüümid morfoloogias – vana anatoomikumi teadlaste panus

Autorid: Andres Arend, Marina Aunapuu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tartu linna keskel Toomemäel paiknev vana anatoomikum on kahtlemata oluliseks sümboliks linnale ja Eesti meditsiinile tervikuna. Kahe sajandi jooksul on anatoomikumi seinte vahel koolitust saanud valdav osa Eestis praktiseerinud arste ja siin on töötanud terve plejaad silmapaistvaid arstiteadlasi, kes on jätnud sügava jälje teadusajalukku. Alljärgnevalt on antud lühiülevaade vanas anatoomikumis töötanud teadlastest, kelle nimed on jäädvustatud teaduslukku eponüümidena. Iga isiku kohta on toodud ja lahti seletatud 1–2 enam tuntud eponüümi.

Eesti Arst 2005; 84 (9): 622–625