MITMESUGUST – November 2004

Erektsioonihäirete ravi võimalused nüüdisajal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Erineva väljendusastmega erektsioonihäirete (EH) all kannatab hinnanguliselt 50% meestest vanuses 40–60 aastat. Vanemaealistel on see veelgi sagedam. Tihti on see meeste jaoks delikaatne probleem, millest paljud ei taha rääkida arstilegi. Samas langeb EHga meestel enesehinnang, mis omakorda võib teiste ebasoodsate psühhoemotsionaalsete ja sotsiaalsete tegurite lisandudes viia
depressiooni või koguni suitsiidini.