EESTI ARSTIDE LIIDUS – Oktoober 2003

Erialane tsiviilvastutuskindlustus Eesti Arstide Liidu liikmetele

Autorid: Katrin Rehemaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Vajadus arstide vastutuskindlustuse järele tekkis seoses võlaõigusseaduse jõustumisega 2002. a suvel. Esimesed vastutuskindlustuslepingud sõlmisid Tallinna ja Tartu Arstide Liit sama aasta sügisel, ülejäänud arstide liidu liikmed said kindlustuse käesoleva aasta algusest. Kindlustajaks oli ERGO Kindlustus. Kevadel otsustas EAL volikogu, et edaspidi sõlmitakse üks ühine kindlustusleping kõigile Eesti Arstide Liidu liikmetele. Vaagides eri kindlustusseltside tingimusi, leidis eestseisus, et otstarbekas on vahetada kindlustusandjat ja sõlmida leping If Eesti Kindlustusega.