EESTI ARSTIDE LIIDUS – Oktoober 2002

Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna Arstide Liidu vahel alla kindlustuspoliis nr 390921, mille järgi alates 01.10.02. a hakkas kehtima erialane tsiviilvastutus- kindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele.