PÄEVAKORRAL – Detsember 2010

Esimene kopsusiirdamine Eestis

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

7. oktoobril 2010 tehti TÜ Kliinikumis esimene kopsusiirdamine Eestis. Patsiendiks oli 61-aastane naine idiopaatilise kopsufibroosi ja pulmonaalhüpertensiooniga. Haige oli raskes seisundis, vajas pidevalt hapnikravi, oli võimeline vaid aeglaselt liikuma toa piires. Maksimaalse konservatiivse ravi võimalused olid ammendatud ja ainsaks võimaluseks patsiendi elu pikendada ja elukvaliteeti parandada oli kopsusiirdamine.

Eesti Arst 2010; 89(12):776−777