ÜLEVAADE – Aprill

Essentsiaalne treemor

Autorid: Klamas

Artikli PDF

Sissejuhatus

Essentsiaalne treemor (ET) on ebaselge etioloogiaga sündroom, mida iseloomustab käte treemor koos pea, kaela või häälepaelte treemoriga või ilma nendeta. ETga on seostatud mitmeid mittemotoorseid sümptomeid nagu kognitiivse võimekuse vähenemine, depressioon, halb unekvaliteet ja subjektiivselt tajutav kuulmislangus. ET vähendab patsiendi elukvaliteeti, põhjustades toimetuleku halvenemist ja stigmatiseerumist. Essentsiaalset treemorit esineb enim noores täiskasvanueas ja pärast 60. eluaastat. ET tekkes on oletatud etioloogilistest põhjustest nii geneetiliste kui ka keskkondlike tegurite rolli. ET puhul on täheldatud muutusi aju närvivõrgustikes, GABA (gammaaminovõihappe) retseptorite hulga vähenemist hammastuumas ja väikeaju neurodegeneratsiooni. Esmavaliku ravimid ET korral on propranolool, primidoon ja topiramaat. Teise valiku ravimid on atenolool, sotalool, somisamiid, gabapentiin, alprasolaam, klosapiin ning olansapiin. Ravimitele allumatu essentsiaalse treemori korral on kasutusel botulismitoksiin A süsted, talamotoomia ja aju talaamiline süvastimulatsioon.