PÄEVAKORRAL – Juuni 2010

„Estonian Hospital Master Plan 2015“ – kümme aastat selle valmimisest

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rootsi konsultatsioonifi rma Scandinavian Care koostas 2000. aastaks Eesti haiglavõrgu arendamise plaani aastani 2015, mis sai nimeks „Estonian Hospital Master Plan“ (EHMP). Tänavu möödub 10 aastat selle kava valmimisest. Traditsioonilisel TÜ Kliinikumi kevadkonverentsil 2010 analüüsiti haiglavõrgu praegust seisu ja muutusi seoses EHMP rakendamisega.

Eesti Arst 2010; 89(6):382−385