MITMESUGUST – Detsember 2002

Estsitalopraam

Artikli PDF

Sissejuhatus

Estsitalopraam on uus serotiniini tagasihaaret pärssiv antidepressant (SSRI). Keemiliselt struktuurilt on see juba laialt kasutatud antidepressandi – tsitalopraami S-enantiomeer. Kliiniliste uuringute põhjal on preparaat efektiivne depressiooni, paanikahäire ja ärevuse ravis. Raviefekt ilmneb juba teisel ravinädalal.