ÜLEVAADE – Veebruar 2003

Estsitalopraami (Cipralex) ja venlafaksiini võrdlev uuring

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eelmise aasta oktoobris Barcelonas toimunud Euroopa neuropsühhofarmakoloogia kongressil avaldatud uuring näitab, et hiljuti Euroopas ja USAs kasutusele võetud antidepressant estsitalopraam vähendab depressiooni sümptomeid oluliselt kiiremini kui venlafaksiin ning põhjustab samal ajal ka venlafaksiinist märgatavalt vähem kõrval-
toimeid. Uuringu tulemused on seda huvitavamad, et siiani on selektiivsete ja mitteselektiivsete antidepressantide efektiivsust otseselt võrdlevaid uuringuid suhteliselt vähe tehtud.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 123–126