UURIMUS – November 2006

Estsitalopraami efektiivsus depressiooni ravis võrrelduna konventsionaalsete selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja venlafaksiin XRiga: metaanalüüs

Autorid: Henning F. Andersen, Raymond W. Lam, Sidney H. Kennedy

Artikli PDF

Sissejuhatus

Estsitalopraam on kõige selektiivsem selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite rühma kuuluv antidepressant. Varasemad uuringud on näidanud, et estsitalopraam on oma toimelt tõhusam kui tsitalopraam. Artiklis on antud ülevaade metaanalüüsi uuringutest, milles estsitalopraami võrreldi teiste antidepressantidega (tsitalopraam, fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin ja venlafaksiin XR). Estsitalopraam oli efektiivsem kui kõik teised võrdlusravimid nii üldise raviefekti, ravile reageerimise määra kui ka remissiooni saavutamise määra poolest. Eri ravimirühmade analüüs näitas, et estsitalopraam oli oluliselt tõhusam kui konventsionaalsed SSRId ja võrdväärne venlafaksiiniga, ehkki uuringu üldised tulemused ei näita tingimata, et estsitalopraam oleks oluliselt efektiivsem kui iga SSRI eraldi. Sarnased tulemused leiti ka raske depressiooniga patsientide seas.

Eesti Arst 2006; 85 (11): 739–751