MITMESUGUST – Oktoober 2008

Estsitalopraami ja duloksetiini lühi- ja pikaaegse tõhususe võrdlus depressiooniga patsientide ravis

Artikli PDF

Sissejuhatus

Depressioon on tõsine kliiniline probleem, mis häirib oluliselt nende haigete töö ja iga­päevaeluga toimetuleku võimet ning on seo­tud suurenenud suitsiidiohuga.

Eesti Arst 2008; 87(10):823−824