MITMESUGUST – Märts 2006

Euroopa Arstide Alalise Komitee avaldus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Euroopa Arstide Alaline Komitee (CPME), tutvunud materjalidega euroliidu finantsperspektiivide kohta, leiab, et tervishoiule kavandatavad rahaeraldised ei ole piisavad selle valdkonna ees seisvate ülesannete lahendamiseks. CPME osutab sellele oma 31. jaanuari 2006. a avalikus pöördumises.

Eesti Arst 2006; 85 (3): 172–176