MITMESUGUST – Aprill 2003

Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamise võimalustest tervishoiu valdkonnas

Autorid: Elen Ohov

Artikli PDF

Sissejuhatus

Struktuurifondide kaudu viiakse ellu Euroopa Liidu regionaalpoliitikat, mille eesmärk on Euroopa Liidu erinevate piirkondade majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste tasandamine ning tasakaalustatud areng. Struktuurifondide kaudu jaotab EL igal aastal rikkamatest piirkondadest vaesematesse ringi ligi 30 miljardit eurot.