MITMESUGUST – August 2003

Euroopa Liit aktsepteerib Eesti tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni

Autorid: Pille Saar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Liitumisel Euroopa Liiduga laieneb ka Eestile üks avatud ühisturu aluspõhimõtetest: töötajate võimalus vabalt valida töö- ja elukohta üle Euroopa. Lisaks Eesti arstide palju laiematele võimalustele välismaal töötada, tähendab see muudatus võimalust ka teiste riikide arstidel töötada
Eestis.