PÄEVAKORRAL – Oktoober 2010

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

Autorid: Heli Paluste

Artikli PDF

Sissejuhatus

Elame aina enam üleilmastuvas maailmas. Euroopa Liiduga liitudes astus Eesti riikide hulka, kus küll aktsepteeritakse iga riigi õigust oma tervishoidu ise korraldada ja reguleerida, kuid peetakse väga tähtsaks inimeste sotsiaalset kaitset ja õiglust ning aina olulisemaks iga indiviidi õigust saada õigeaegset ja ohutut tervishoiuteenust, sealhulgas vabalt valides ka teenuse osutajat. Just see on valdkond, milles hakkab reegleid looma Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius.

Eesti Arst 2010; 89(10):626−629