RAVIMITEAVE RAVIMIAMETILT – Detsember 2013

Euroopa Südamerütmi Assotsiatsiooni praktilised juhised uute suukaudsete antikoagulantide kasutamise kohta kodade virvendusarütmiaga patsientidel

Autorid: Alar Irs, Martin Serg, Märt Elmet

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uute suukaudsete antikoagulantide kasutamine laieneb järjest. Algul kasutati neid lühiajalises perioperatiivses tromboosiprofülaktikas, aga nüüd määratakse neid üha rohkem ka kestvaks kasutamiseks kodade virvendusarütmiaga patsientidel. Kuigi nende ravimite kasutamine on mitmes mõttes lihtsam varfariinravist, on ravi määramisel ja jälgimisel vaja siiski olla väga hoolikas, kuna ka neil ravimeil on kõrvaltoimete ohtu suurendavad koostoimed teiste ravimitega, samuti vähendavad elundipuudulikkused ka nende kasutamise ohutust. Et anda praktilist nõu olulisemates küsimustes, avaldas Euroopa Südamerütmi Assotsiatsioon (European Heart Rhythm Association, EHRA) 2013. aastal juhendmaterjali (1, 2), mille põhiseisukohti on allpool refereeritud.Eesti Arst 2013; 92(11):645–648’’