EESTI TEADLASTE RAHVUSVAHELISI PUBLIKATSIOONE – Mai 2021

FANCMi immunohistokeemiline ekspressioon väheneb eesnäärmevähi stroomas sõltuvalt diferentseerumisastme rühmast

Autorid: Georgi Džaparidze, Evelin Anion, Maris Laan, Ave Minajeva

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2021; 100(5):324