MITMESUGUST – Juuni 2004

Farmaatsiaterminoloogia ja Euroopa farmakopöa

Autorid: Ain Raal, Birgit Aasmäe, Daisy Volmer, Malle Jaagola, Peep Veski, Peet-Henn Kingisepp, Silja Kokk, Toivo Hinrikus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on toodud ingliskeelse Euroopa farmakopöa eestikeelne terminoloogia. Eestikeelsed terminid (4 tabelit) ravimivormide, manustamisviiside ja pakendite kohta avaldatakse vastavalt Euroopas kehtivale tavale rahvusvahelises väljaandes Standard Terms.

Eesti Arst 2004; 83(6): 414-432