RAVIJUHENDID – Jaanuar 2012

Fenüülketonuuria Eesti ravijuhend

Autorid: Mari-Liis Uudelepp, Kairit Joost, Riina Žordania, Katrin Õunap

Sissejuhatus

Eesti Arst 2012; 91(1):46–51