RAVIMITEAVE RAVIMIAMETILT – Detsember 2012

Filgrastiimi ja somatropiini sisaldavad sarnased bioloogilised ravimid

Autorid: Pille Harrison, Ott Laius, Alar Irs

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimases kolmest sarnaseid bioloogilisi ravimeid käsitlevast artiklist (1, 2) on eesmärgiks kirjeldada Euroopa Liidus müügiloa saanud granulotsüüdi kolooniat stimuleeriva faktori (G-CSF, f ilgrasti im) ja kasvuhormooni (somatropiin) preparaatidega (vt tabel 1) tehtud kliinilisi ravimiuuringuid. Nagu teistegi sarnaste bioloogiliste ravimite puhul tuli tootjail tõestada, et bioloogilisest tootmisprotsessist tingitud erinevustel puudub kliiniline tähtsus, s.t et sarnaste bioloogiliste ravimite efektiivsust ja ohutust võib pidada võrdseks originaal- ehk viidatava ravimi omaga.

Eesti Arst 2012; 91(11):611–615