IMMUUNSÜSTEEM JA VÄHK – Mai 2017

Flavonoidid, immuunsus ja vähk: katseklaasist kliiniliste uuringuteni

Autorid: Sak

Artikli PDF

Sissejuhatus

Flavonoidid on taimede sünteesitud ained, mille arvukad eksperimentaalsed uuringud on näidanud erinevaid soodsaid toimeid inimese tervisele. Need polüfenoolsed ühendid avaldavad pidurdavat mõju kasvaja tekkele ja arengule, toimides mitmete erinevate molekulaarsete mehhanismide kaudu, seejuures reguleerides ka immuunsüsteemi tööd ja alandades põletikuvastust. Artiklis on antud ülevaade flavonoidide olemusest, mitmekesisusest ja peamistest immunomodulatoorsetest mehhanismidest ning toodud esile kitsaskohad katseklaasi- ja loommudelite tulemuste ülekandmisel inimorganismile. On tõenäoline, et üldsuse kasvav huvi flavonoidide ja flavonoidirikaste toiduproduktide kasutamise vastu koos teadlaskonna jätkuvate jõupingutustega suurendada nende taimsete metaboliitide toimetõhusust võivad tulevikus pakkuda uusi võimalusi vähi ennetamiseks ja laiendada olemasolevat ravimiarsenali vähivastaseks võitluseks.

Eesti Arst 2017; 96(5):252–257