ÜLEVAADE – Juuni 2009

FRAX – osteoporootilise luumurru riski määramise mudel

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Osteoporoosiga kaasnevad luumurrud on süvenev rahvastiku terviseprobleem. FRAXi algoritm võimaldab prognoosida murru riski, võttes arvesse luu mineraalset tihedust, vanust ja mitmeid riskitegureid. FRAX ei ole Eestis valideeritud ega seega automaatselt meil kasutusele võetav. Igapäevases kliinilises töös on soovitatav hinnata FRAXi algoritmis toodud riskitegureid ja selle alusel teha otsuseid haige käsitlemiseks.

Eesti Arst 2009; 88(6):415−417