MITMESUGUST – Veebruar 2010

Friedrich Robert Faehlmann (Fählmann) 210

Autorid: Kalju Paju

Artikli PDF

Sissejuhatus

Friedrich Robert Faehlmanni, 19. sajandi esimese poole eesti soost haritlase elu ja tegevus oli mitmekülgne. Märkimisväärne on tema pühendumus oma rahva teenimisele. Ta oli asjatundlik ja lugupeetud arst, õppejõud Tartu ülikoolis, rahvusvahelist tunnustust leidnud meditsiinilise monograafia autor. Sama ajal suutis ta õpetada Tartu ülikoolis eesti keelt, uurida ja arendada eesti keele grammatikat. Faehlmann oli üks Eesti rahvuseepose koostamise mõtte algatajaid ja rahvaluule kogujaid. Võimatu on alahinnata tema ja ka teiste tema kaasaegsete Eesti soost haritlaste osa Eesti rahvusliku liikumise ja eesti keele ning kultuuri arengus. Ilma selle tööta ei oleks meil oma iseseisvat riiki, me ei kuuluks maailma kultuurrahvaste perre.

Eesti Arst 2010; 89(2):148−152