ÜLEVAADE – Mai

Glioblastoomi ravi tuleviku väljavaated

Autorid: Teller

Artikli PDF

Sissejuhatus

Glioblastoom (GB) on täiskasvanutel kõige sagedasem primaarne halvaloomuline ajukasvaja, mis on äärmiselt agressiivne ning kiire kuluga. Vaatamata üldistele suurtele arengusammudele tänapäeva meditsiinis ja vähiravis on GB jätkuvalt ravile põhimõtteliselt allumatu. Lisaks halvale prognoosile tekitab GB kartust seetõttu, et võib oluliselt halvendada patsientide elukvaliteeti, toimetulekuvõimet ning kognitiivset võimekust (1). Seetõttu on suurt tähelepanu pälvinud mitmed viimastel aastatel tehtud kliinilised uuringud, kus on proovitud leida uusi võimalusi GB raviks, mis pikendaksid patsientide keskmist elulemust ja elukvaliteeti. Artiklis on toodud lühikokkuvõtte potentsiaalsetest tulevikuravi võimalustest.