ÜLEVAADE – Detsember 2010

Haavade vaakumravi ja selle kogemus TÜ Kliinikumis 2007–2009

Autorid: Katrina Kokkov, Terje Arak, Alar Toom, Ants Peetsalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ravi toopilise negatiivse rõhuga ehk vaakumravi on maailmas populaarsust koguv ravimeetod, millega on saadud häid tulemusi mitmesuguste haavade ravis. Arvukad artiklid on sedavõrd heterogeensed, et põhjapanevaid järeldusi on raske teha. Artikli eesmärgiks on anda kirjanduse põhjal ülevaade vaakumravi olemusest ja selle kasutamise võimalustest ning võtta kokku vaakumravi tulemused TÜ Kliinikumis aastatel 2007–2009. Retrospektiivselt analüüsitud 55-st vaakumravi saanud patsiendist oli ravi edukas 87%-l juhtudest. Parimad ravitulemused saadi krooniliste haavade puhul. Vaakumravi võib olla haavade ravis edukas meetod, kuid selle efektiivsuse paremaks hindamiseks ning näidustuste optimeerimiseks oleks vaja korraldada prospektiivseid uuringuid.

Eesti Arst 2010; 89(12):809−816