HAIGUSJUHT – Jaanuar 2006

Haigusjuht: haruldane suhkruhaigus MODY 2

Autorid: Klari Kohtla, Mari-Liis Uudelepp, Vallo Tillmann

Artikli PDF

Sissejuhatus

Maturity-onset diabetes of the young (MODY) – noorte küpsuseas algav diabeet – on autosoom-dominant selt päritav mono geense etioloogiaga insuliinisõltumatu diabeedi vorm, mida iseloomustab haiguse algus enne 25. eluaastat, stabiilne kergekujuline hüperglükeemia ja isuliini sõltumatu diabeedi esinemine vähemalt ühel esimese astme sugulasel.

Eesti Arst 2006; 85 (1): 46–48